• Kontribut në zhvillimin e turizmit
  • Ndërgjegjësimi për Artin e Gurit
  • Inkurajimi i përvetësimit të njohurive dhe informacioneve të mëtejshme
  • Funksionimi i “School of Stone” dhe Qendrave të Ekspozitës Dixhitale.

Projecti

Rajoni i Konicës, si dhe rajoni më i gjerë ndërkufitar, ka lënë gjurmë të pashlyeshme ndër vite me artin e mjeshtrit të saj. Monumentet imponuese të gurit si dhe ndërtesat e thjeshta dëshmojnë për veçantinë me të cilën mjeshtrit e rajonit krijuan ndërtime që do të ishin shembuj arkitekturor të elegancës dhe mjeshtërisë në mbarë botën.

Krijimi i përmbajtjes dixhitale interaktive

Krijimi i materialit dixhital interaktiv që do të jetë i disponueshëm për publikun përmes “Qendrave të Ekspozitave Dixhitale” të krijuara.

Paraqitja tredimensionale (3D) e monumenteve të rëndësishme

Imazhe tredimensionale (3D) e monumenteve të rëndësishme nga të dyja anët (p.sh. Ura e Konicës, Ura e Katiut, Manastiri Molyvdoskepasti, Fjetja e Virgjëreshës Premeti).

Lojë dixhitale e bazuar në teknikat e ndërtimit të një monumenti prej guri

Lojë dixhitale e bazuar në teknikat e ndërtimit të një monumenti guri për fëmijë dhe të rritur

Krijimi i një platforme përmbajtjeje

Krijimi i një platforme përmbajtjeje që do të jetë e disponueshme për publikun e gjerë si një mjet turistik dhe edukativ.

Objektiv

Objektivi i përgjithshëm i projektit është ruajtja dhe nxjerrja në pah e artit dhe traditës së gurit të rajoneve të Epirit dhe Shqipërisë së Jugut si një element kulturor integral i zonave të ndërhyrjes dhe shfrytëzimi i tij efektiv në fushën e turizmit tematik. Këto dy zona janë të pasura me peizazh natyror dhe monumente të shkëlqyera që kombinuar me traditën kulturore vendase mund t’i japin shtysë zhvillimit të turizmit tematik dhe alternativ. Akset kryesore të projektit janë, nga njëra anë, dokumentimi shkencor dhe regjistrimi i artit artizanal për të nxjerrë në pah monumente të rëndësishme guri me përdorimin e mediave moderne dixhitale dhe pjesëmarrjen aktive dhe ndërveprimin e vizitorëve, dhe nga ana tjetër, ruajtja e artit artizanal si mjet edukativ për brezat e ardhshëm.

Lajme - Njoftime

Total project budget
IPA CBC Contribution
National contribution
Project duration (months)