• Συνεισφορά στην τουριστική ανάπτυξη
 • Eυαισθητοποίηση
  σχετικά
  με την Τέχνη της Πέτρας
 • Ενθάρρυνση
  απόκτησης περεταίρω γνώσης και πληροφόρησης
 • Λειτουργία
  “Σχολής Πέτρας”
  και Ψηφιακών Εκθεσιακών Κέντρων.

Το έργο

Η περιοχή της Κόνιτσας καθώς και η ευρύτερη διασυνοριακή περιοχή έχει αφήσει ανεξίτηλο το αποτύπωμά της στο πέρασμα των χρόνων μέσα από την τέχνη των μαστόρων της. Επιβλητικά πέτρινα μνημεία αλλά και απλά κτίρια μαρτυρούν την ιδιαιτερότητα με την οποία οι μάστορες της περιοχής δημιουργούσαν κατασκευές που θα αποτελούσαν αρχιτεκτονικά υποδείγματα κομψότητας και δεξιοτεχνίας σε όλο τον κόσμο.

 

Δημιουργία διαδραστικού ψηφιακού υλικού

Δημιουργία διαδραστικού ψηφιακού υλικού το οποίο θα είναι διαθέσιμο στο κοινό μέσω των δημιουργούμενων «Ψηφιακών Εκθεσιακών Κέντρων»

Τρισδιάστατη (3D) Απεικόνιση Σημαντικών Μνημείων

Τρισδιάστατη (3D) Απεικόνιση Σημαντικών Μνημείων και από τις 2 πλευρές (π.χ. Γεφύρι Κόνιτσας, Γεφύρι Katiu, Μονή Μολυβδοσκέπαστης, Κοίμηση της Θεοτόκου Πρεμετή).

Ψηφιακό παιχνίδι βασισμένο στις τεχνικές της κατασκευής ενός πέτρινου μνημείου

Ψηφιακό παιχνίδι βασισμένο στις τεχνικές της κατασκευής ενός πέτρινου μνημείου για παιδιά και ενήλικες

Δημιουργία μιας πλατφόρμας περιεχομένου

Δημιουργία μιας πλατφόρμας περιεχομένου η οποία θα είναι διαθέσιμη στο ευρύτερο κοινό ως τουριστικό αλλά και εκπαιδευτικό εργαλείο.

Στόχοι

Ο γενικός στόχος του έργου είναι να διατηρήσει και να αναδείξει την Τέχνη της Πέτρας και την παράδοση των περιοχών της Ηπείρου και της Νότιας Αλβανίας ως αναπόσπαστο πολιτιστικό στοιχείο των περιοχών παρέμβασης και να την αξιοποιήσει αποτελεσματικά στον τομέα του θεματικού τουρισμού. Οι δύο αυτές περιοχές είναι πλούσιες σε φυσικό τοπίο και εξαιρετικά μνημεία που συνδυαζόμενα με την πολιτιστική τοπική παράδοση μπορούν να δώσουν ώθηση στη θεματική και εναλλακτική τουριστική ανάπτυξη. Βασικοί άξονες του έργου είναι αφενός η επιστημονική τεκμηρίωση και καταγραφή της τέχνης των μαστόρων για την ανάδειξη σημαντικών πέτρινων μνημείων με τη χρήση σύγχρονων ψηφιακών μέσων και την ενεργή συμμετοχή και αλληλεπίδραση των επισκεπτών και αφετέρου η διατήρηση της τέχνης των μαστόρων ως εκπαιδευτικό εργαλείο για τις μελλοντικές γενεές.

Total project budget
IPA CBC Contribution
National contribution
Project duration (months)